MULTI-PROBE
Rozproszona sieć czujników
MULTI-PROBE to system czujników bezprzewodowych przeznaczonych do mierzenia parametrów środowiskowych, takich jak: temperatura, wilgotność, zawartość pyłu, itp. Czuniki przekazują wyniki pomiarów drogą bezprzewodową do serwera. Użytkownik może obejrzeć na serwerze wyniki pomiarów w przystępnej formie (wykres, tabela, mapa z lokalizacją czujników) i wykonać raport za dany okres.

Zasada działania

System składa się z zestawu niezależnych czujników i serwera. Czujniki przesyłają drogą radiową wyniki pomiarowe do serwera. Serwer gromadzi dane oraz umożliwia ich wizualizację.

Co mierzymy

Sondy realizowane są specjalnie do systemu MULTI-PROBE. Sondy mogą być wyposażone w różnego typu czujniki w zależności od potrzeb, np.: środowiskowe (pył, CO2, temperatura, wilgotność, itp.), elektryczne – (pobór mocy, napięcie, itp.).

Czujniki bezprzewodowe

Czujniki przekazują wyniki pomiarów do serwera drogą radiową. Może to być połączenie WLAN, dedykowane łącze radiowe w paśmie licencjonowanym, lub połączenie przez sieć komórkową.

Serwer

Dane systemu przechowywane i prezentowane są na serwerze dostępnym w Internecie. Na serwerze można oglądać wyniki pomiarów w wygodny sposób (tabela, mapa punktów pomiarowych, mapa obszarów, itp.). Oprogramowanie serwera umożliwia także zarządzanie sondami (dodawanie nowych, konfiguracja istniejących, komunikacja z sondą, itp.)

Client

lnstalacja sond